Moodle Assignments

 1. Assignment Activity (Moodle Docs)

  2. Rubrics for "Reflections" (PDF)

  3. Assignment Overview (video below)

Última modificación: miércoles, 31 de enero de 2018, 08:58